Sídlo firmy

Bazová 8, v areáli Technických služieb mesta Bratislava

Adresa

Závodná jedáleň Olšovská
Anna Maríková

Račianska 107
Bratislava 831 02

IČO: 40 641 333
Tel.: 02/554 220 47
Fax: 02/554 220 47
Mobil: +421 908 131 597
E-mail: olsovska@olsovska.sk