Označovanie alergénov na jedálnych lístkoch v zariadeniach školského stravovania

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov č.1761/2005100, č. 3069/2005100, č. 3493/2005100 a č. 2319/2007100). Vyššie citovaný výnos ustanovuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre konečného spotrebiteľa, ako aj pre reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného stravovania. Preto sa táto povinnosť vzťahuje aj na prevádzkovateľov zariadení školského stravovania. Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu. Zoznam týchto zložiek je vedený v prílohe č. 3 citovaného výnosu. Konkrétne ide o nasledovné zložky:

 1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody).
 2. Kôrovce a výrobky z nich.
 3. Vajcia a výrobky z nich.
 4. Ryby a výrobky z nich.
 5. Arašidy a výrobky z nich.
 6. Sójové zrná a výrobky z nich.
 7. Mlieko a výrobky z neho.
 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.
 9. Zeler a výrobky z neho.
 10. Horčica a výrobky z nej.
 11. Sezamové semená a výrobky z nich.
 12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l.
 13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
 14. Mäkkýše a výrobky z nich.

Spôsob, akým bude označovanie uvedených zložiek alergénov realizované na jedálnych lístkoch, je na každom prevádzkovateľovi zariadenia školského stravovania. Berúc do úvahy skutočnosť, že označovanie je písomné uvedenie údajov na obale ale aj v sprievodnom dokumente, oznámení alebo upozornení je možné alergény uvádzať aj formou oznámenia, ktoré bude súčasťou jedálneho lístka alebo bude umiestnené pri jedálnom lístku. Musí však z neho byť jasné, aký konkrétny alergén resp. alergény daný pokrm obsahuje.

V prípade nejasností v označovaní alergénov na jedálnych lístkoch v školských jedálňach je možné danú problematiku konzultovať s pracovníčkami oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.